postheadericon Wzór prośby o podwyżkę dla pracownika

Nie ulega wątpliwości, że kwestia wysokości pensji i ewentualna podwyżka wynagrodzenia to temat bardzo drażliwy, w szczególności dla pracodawcy, który zazwyczaj nie chce nawet o tym słyszeć. Oczywiście, rozmowa na temat podwyższenia pensji nie jest łatwa, a ze względu na to, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna, niewielu pracowników się na nią decyduje.

Jednak to nie znaczy, że cały czas mamy pracować za niewielkie pieniądze. Z pewnością, najtrudniej jest prosić o podwyższę, gdy dopiero rozpoczynamy pracę, w szczególności po ukończeniu studiów, ponieważ wtedy nie mamy jeszcze żadnego doświadczenia w zawodzie i trudno przekonać pracodawcę do zmiany naszej pensji. Sytuacje wygląda zupełnie inaczej, kiedy w trakcie pracy na określonym stanowisku decydujemy się na podniesienie kwalifikacji i kończymy studia wyższe bądź kursy, ponieważ wtedy swoją prośbę o podwyżkę możemy argumentować nabyciem nowych umiejętności. W tym wypadku raczej pracodawca przychyla się do naszej prośby, gdyż poniesienie kwalifikacji często też związane jest z awansem zawodowym, a co za tym idzie i wyższym wynagrodzeniem.

Trzeba wspomnieć o tym, że trudno też negocjować podwyżkę po zakończonym okresie próbnym, gdyż taka prośba może być źle odebrana przez pracodawcę i skutkować brakiem przedłużenia umowy. A, więc najlepiej jest przed podpisaniem umowy na okres próbny negocjować warunki płacy po jego zakończeniu, aby później nie być zaskoczonym wysokością pensji. Poza tym, niełatwo jest też prosić pracodawcę o podwyżkę po urlopie wychowawczym, co jest wynikiem dłuższej nieobecności w pracy. Oczywiście, taka prośba będzie uzasadniona, kiedy zwiększy się zakres obowiązków pracownika lub w czasie urlopu uzyska on nowe uprawnienia. Oprócz tego, trudno będzie również nakłonić pracodawcę do podniesienia pensji tuż przed emeryturą, ale za  naszą prośbą będzie na pewno przemawiał wieloletni staż pracy, doświadczenie zawodowe, duży wkład w rozwój firmy.

 

Jak napisać prośbę o podwyżkę?

 

…………………………….

(miejscowość, data)

………………………..

………………………..

(dane pracownika)

 

 ……………………

………………………

(dane pracodawcy)

Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia

 

z powodu mojego wieloletniego zaangażowania w pracę w ………………………………..(nazwa firmy) zwracam się                   z uprzejmą prośbą o docenienie moich dotychczasowych osiągnięć w formie podwyższonego wynagrodzenia do wysokości ……………… zł brutto.

Prośbę swą motywuje tym, że ukończyłem studia na kierunku …………………. na/w …………………………… . (nazwa uczelni)  w  ……………………………………….  Jestem przekonany, iż nabyte kwalifikacje wpłyną na poprawę mojej pracy.

Ponadto, jestem osobą rzetelną, odpowiedzialną, sumiennie wypełniającą swoje obowiązki. Podniesiona płaca motywowałaby mnie dodatkowo do efektywniejszej pracy, co przełożyłoby się też na większą wydajność formy.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

Z poważaniem

………………….

(własnoręczny podpis pracownika)