postheadericon Podanie o dodatkowy urlop

Na początku należy zaznaczyć, że dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się wyłącznie na wniosek pracownika. Trzeba podkreślić, iż wniosek urlopowy należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Oczywiście, dodatkowy urlop macierzyński może być wykorzystany wyłącznie po zakończeniu obowiązkowego macierzyńskiego i co najważniejsze pracodawca musi go udzielić pracownicy, jeżeli terminowo złoży ona podanie o niego.

…………………………….

(miejscowość, data)

………………………..

………………………..

(dane pracownika)

 

………………………..   

………………………..

(dane pracodawcy)

 Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

 

Na podstawie art. 182 K.p. wnoszę o udzielnie mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego na dziecko(i) ……………………………………………………………        w wymiarze ……… tygodni(a) od dnia…………. do dnia …………….., tj. bezpośrednio po wykorzystaniu obowiązkowego urlopu macierzyńskiego przez ……………………………., co nastąpi w dniu……………..

Jednocześnie informuję, że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie będzie korzystał drugi rodzic dziecka, tj. ……………………………….

….…………………….

(podpis pracownika)

Natomiast urlop bezpłatny jest świadczeniem, które jest udzielanie wyłącznie na wniosek pracownika. Pracownik w podaniu musi uzasadnić swoją prośbę i warto powiedzieć o tym, że od motywacji wniosku w dużej mierze zależy czy pracodawca rozpatrzy go pozytywnie.

…………………………….

(miejscowość, data)

………………………..

………………………

(dane pracownika)

 

………………………..

………………………..

(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

 

Proszę o udzielanie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ……… dni od dnia…………. do dnia ……………..

Prośbę swą motywuję tym, że ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

….…………………….

(podpis pracownika)

 

Nie każdy wie o tym, iż pracownikowi przysługuje także urlop szkoleniowy, ale pod warunkiem, że podnosi swoje kwalifikacje, bez względu na to czy szkoli się z własnej inicjatywy, czy za namową pracodawcy i może wynosić on nawet 21 dni.

                                                                                 …………………….

                                                                             (miejscowość, data)

………………………..

………………………..

(dane pracownika)

………………………..

………………………..

(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego

 

Na podstawie art. 103 K.p., zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu szkoleniowego  wymiarze ……… dni od dnia…………. do dnia ……………..

Celem urlopu szkoleniowego jest……………………………………………………………………………………..

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

….…………………….

(podpis pracownika)

 

 

Poza tym, pracownik, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego, w ramach którego może się starać o 4 dni urlopu na żądanie. Pracownik nie musi informować wcześniej, kiedy chce z niego skorzystać, a pracodawca tylko w wyjątkowych sytuacjach może mu go odmówić.

 

                                    …………………………

(miejscowość, data)

………………………..

……………………..

(dane pracownika)

 

….…………………….

………………………..

………………………..

(dane pracodawcy)

 Wniosek o urlop na żądanie 

 W oparciu o art. 1672 KP zwracam się z prośbą o udzielenie urlopu na dzień ……………………….

 

 

….…………………….

(podpis pracownika)

 

 

Warto też wiedzieć o tym, że każdemu tacie pozostającym w stosunku pracy przysługuje dwutygodniowy urlop ojcowski i jest on niezależny od urlopu macierzyńskiego. Można go wykorzystać do czasu, aż maluch skończy rok i co najważniejsze pracodawca nie może go odmówić pracownikowi.

 

                                                                               …………………….

                                                                           (miejscowość, data)

………………………..

………………………

(dane pracownika)

 

 

….…………………….

………………………..

………………………..

(dane pracodawcy)

 

Wniosek o urlop ojcowski

Proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w dniach od …………. do …………….………  na mocy Art. 182[3]. § 1 Kp. na dziecko …………………. urodzone dn……………………. .

 

                                                                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                    (podpis pracownika)