postheadericon Pisanie formalnych wniosków

Redagowanie formalnych wniosków jest zmorą dla wielu osób, ponieważ tego rodzaju pisma zwykle mają sztywną budowę, której trzeba się podporządkować. Oczywiście, do najbardziej znanych należą listy motywacyjne. Mowa tu przykładowo o podaniu o pracę, w szczególności o staż, które zazwyczaj są formułowane przez studentów czy licealistów kończących naukę i szukających zatrudnienia.

Nie możemy tu pominąć podania o przyjęcie do szkoły, pisanych przez uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, pragnących kontynuować naukę na wyższym szczeblu edukacyjnym. Przede wszystkim, muszą w nim napisać do jakiej klasy i szkoły chcą uczęszczać i co najważniejsze podać uzasadnienie swojej prośby. Oprócz tego, bardzo popularne, w szczególności wśród młodych ludzi, są wnioski stypendialne. Trzeba wspomnieć tu głównie o stypendiach socjalnych, które są udzielane studentom będących w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, osoby osiągające wysokie wyniki w nauce mogą się starać o stypendium naukowe, które zwykle wynosi kilkaset złotych. Z pewnością, poważne wsparcie finansowe stanowi też stypendium ministra, przyznawane studentom posiadającym wybitne osiągnięcie naukowe, sportowe bądź sportowe.

Warto również wspomnieć o wnioskach o zapomogę, składanych przez coraz więcej osób. Przede wszystkim, jest to jednorazowa pomoc, zazwyczaj pieniężna, o którą mogą się ubiegać studenci. Oprócz tego, z tej formy wsparcia pieniężnego często też korzystają pracownicy, którzy przykładowo zapadli na zdrowiu lub zostali dotknięci klęską żywiołową. Na uwagę zasługuje również fakt, że np. osoby bezrobotne czy samotnie wychowujące dzieci mogą pisać podanie o zapomogę do MOPSU. Z pewnością, wśród formalnych pism znane są jeszcze wnioski urlopowe. Ale mowa tu nie tylko o podaniu o urlop wypoczynkowy, ale także o dodatkowy. W pierwszej kolejności trzeba tu wymienić dodatkowy urlop macierzyński, ojcowski czy choćby na żądanie, których otrzymanie poprzedzone musi być złożeniem oficjalnego pisma. W mniejszym stopniu są znane podania o wzrost wynagrodzenia, bowiem pracodawcy raczej rzadko rozpatrują je pozytywnie.

Godny zauważenia jest także wniosek o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, gdyż  coraz więcej dzieci rodzi się w nieformalnych związkach i w wielu sytuacjach panowie sądownie muszą potwierdzić swoje ojcostwo lub mu zaprzeczyć, jeżeli mają co do niego wątpliwości. Na końcu jeszcze trzeba powiedzieć o podaniach o podwyższenie alimentów, ich zmniejszenie bądź ustalenie, ponieważ  powszechnie składane są one w sądach rodzinnych.